Interseroh Services d.o.o

Interseroh Services d.o.o. kao dio Interseroha u okviru Alba grupacije je osnovana 2011. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Osnovna djelatnost je vo?enje sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Detalji o društvu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Ovo ministarstvo vrši poslove koji se odnose na izradu strategije i politike zaštite okoliša, razvoja turizma kao i druge poslove utvrđene zakonom.

www.fmoit.gov.ba

Bosna i Hercegovina - zemlja u obliku srca

Ova zemlja leži u srcu jugoistočne Evrope. Ovdje se istočne i zapadne civilizacije susreću, ponekad sukobljavaju, ali češće pomažu i obogaćuju jedna drugu kroz dugu i fascinantnu historiju.

www.bhtourism.ba

Federalni zavod za statistiku

Osnovne informacije o kantonima u Bosni i Hercegovini.

www.fzs.ba

recyclingnews

Besplatni Online magazin tvrtke Alba o recikliranju i sekundarnim sirovinama.

magazin